yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türleri Dersleri /Sone'm

Kütüphane » Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türleri Dersleri /Sone'm


1-Batı edebiyatındaki 'Sone' nin değişik bir versiyonudur. Kuple oluşumu Batı Edebiyatındaki 'sone' ile aynıdır. 
Batı Edebiyatında kafiye yapısına göre sone türleri vardır. 

Fransız sone'si (abba-abba-ccd-eed) dizilişi ile; 
İtalyan sone'si (abba-abba-ccd-ede) dizilişi ile, 
İngiliz sonesi ise Fransız sonesinin kafiye dizilişini muafaza ederek, ilk 10 mısrayı bir bent yapmakta, son iki mısrayı ayrı bir bent yapmaktadır. 

Türk edebiyatına Servet-i Fünuncular döneminde giren sone'yi bizim şairlerimiz çeşitli şekillerde kullanmışlardır. 

Türk şiirine yeni nefes alanları sunmaya çalışan GÜLCE edebi akımı, Fransız,İtalyan ve İngiliz sone kafiye dizilişlerinin dışında yeni bir kafiye dizilişi ve adı önermiştir. 

2-SONE' M'in şekli ve Kafiye şeması şöyledir. 
---------------------------a 
---------------------------b 
---------------------------b 
---------------------------a 

---------------------------c 
---------------------------d 
---------------------------d 
---------------------------c 

---------------------------e 
---------------------------f 
---------------------------f 

---------------------------e 
---------------------------g 
---------------------------g 


3-Hece vezni ile yazılmakta ve hecenin 7 + 7=14 ölçü-kalıbı kullanılmaktadır. (Öneren Mustafa Ceylan) 


Saygılarımızla...
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 

(0)

Yorum Kapalı!