yüreğinizin şiir adresi !
...ben edebiyattan ibaretim...KAFKA

Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türleri Dersleri / TOKMAK

Kütüphane » Gülce Edebiyat Akımı Şiir Türleri Dersleri / TOKMAK


GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 
ŞİİR TÜRÜ: TOKMAK
http://www.edebiyat.biz/gulcesiir/gulce_tokmak/ <<<---sitemizdeki GÜLCE-TOKMAK türü şiirler için TIKLAYINIZ---->>> http://www.edebiyat.biz/gulcesiir/gulce_tokmak/
************************************** 

1-Şairin kendisi veya yakınlarını-dostlarını hicvedeceği bir ŞİİR çeşididir. 

2-Hece vezninin çok değişik ölçü-kalıpları bir şiirin bünyesinde toplanmıştır. Batı edebiyatının 'sone' si ile bizim Halk edebiyatrımızın 'koşma' sının bir araya getirilmesi gibidir. 
İstenirse her kuplenin son mısraı tamamen bağımsız olabilir. 

3-Hece-ölçü ve kalıpları büyükten küçüğe vaya küçükten büyüğe doğru da dizilebilr ve çok değişik şekillerde TOKMAK türü şiirler yazılabilir. 

4-Dörtlüklerdeki kafiye yapısı şairin isteğine bağlıdır. 

5-Örnek bir TOKMAK NAZIM TÜRÜ'NÜN ŞEMASI ŞÖYLEDİR.(Şair dilerse bunun tersini, değişik ölçü ve kafiyelerle de yapabilir. Önemli olan, hece-ölçü- kalıplarının artan ve azalan dizilişlerinin, sıralanışının bozulmaması; daha önemlisi, geleneksel şiirimizde tek bir ölçü-kalıpla başlayıp şiir bitimine kadar devam eden sistem, burada, çeşitli ölçü ve kalıplar her kıatada-kıta bütününde sırayla azalarak veya çoğalarak bir araya getirilmiştir. 4 kuplelik bir şiiriniz var diyelim, bu 4 kuplenin 1'nci kuplesi 11 hece, 2'nci kuple 10 hece, 3'ncü kuple 9 hece ve 4'ncü kuple de 8 heceden oluşabilir.

Şematik olarak :
----------------
----------------
----------------
----------------(11 hece) 
*
---------------
---------------
---------------
---------------(10 Hece)
*
---------------
---------------
--------------
--------------(9 Hece)
*
--------------
--------------
--------------
--------------(8 Hece) den oluşur. Özetle tarif edecek olur isek, kıta-dörtlüklerden oluşan bir şiiriniz başta hangi ölçüyle başladıysa sona kadar aynı ölçüyle gidiyor ya; burada TOKMAK ' da her kıtada bir önceki kıtanın bir eksiği veya bir fazlası hece sayısı ile devam edecektir diyebiliriz.

(Bu türü şiir dünyamıza öneren Mustafa Ceylan) 

---------------------------(4+4+5=13 Hece) -a 
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -b 
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -a 
---------------------------(4+4+5=13 Hece) -b 
------------------------------------------(4+4+5=13 Hece) -b 
------------------------------------------(4+4+5=13 Hece) -b 
...........................................................(4+4+5=13 Hece) -b 

----------------------------(6+6=12 Hece) -c 
----------------------------(6+6=12 Hece) -d 
----------------------------(6+6=12 Hece) -c 
----------------------------(6+6=12 Hece) -d 
------------------------------------------(6+6=12 Hece) -e 
------------------------------------------(6+6=12 Hece) -e 
...........................................................(6+6=12 Hece) -e veya b

-----------------------------(6+5=11 Hece) -f 
-----------------------------(6+5=11 Hece) -g 
-----------------------------(6+5=11 Hece) -f 
-----------------------------(6+5=11 hece) -g 
-----------------------------------------(6+5=11 Hece) -h 
-----------------------------------------(6+5=11 Hece) -h 
..........................................................(6+5=11 Hece) -h veya b

Böyle veya bunların tersi de olabilir.

Saygılarımızla...
GÜLCE EDEBİYAT AKIMI 

(0)

Yorum Kapalı!